Böcker

Vindform Vindbruk

BÖCKER


Här kan du köpa Vindforms böcker. Du länkas vidare till webshoppen Books-on-demand eller till de förlag som publicerat dem.

De finns förstås också på internationella eller svenska web-bokhandlar.


Vindkraft i teori och praktik, 3dje upplagan

​​Tore Wizelius, Studentlitteratur, Lund, 2015. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Vindkraften är en miljövänlig förnybar energikälla som har utvecklats mycket snabbt.

Kunskap om vindkraft berör många olika ämnesområden.

Boken tar ett brett grepp på området och belyser en rad olika aspekter: vindkraftverks tekniska konstruktion och funktion, vindens egenskaper och energiinnehåll, positiv och negativ miljöpåverkan, energipolitik, ekonomiska villkor, lagstiftning, tillståndsprövningar och praktiskt vindkraftsprojektering. Boken kan användas inom högskoleutbildning, men riktar sig även till personer och företag i energi- och miljöbranschen, samhällsplanerare, politiker och tjänstemän, liksom till den intresserade allmänheten.


Vindkraft tillsammans​

​​Tore Wizelius. Handbok för Vindkooperativ. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Mer än tio procent av de vindkraftverk som är i drift i Sverige idag ägs av kooperativa ekonomiska föreningar –  Vindkooperativ. Idén att äga vindkraftverk tillsammans föddes redan i slutet på 1980-talet och det första kooperativet i Sverige bildades 1990 på Gotland. Sedan har detta gemensamma ägande spritt sig och blivit en växande folkrörelse. Idag finns det över sjuttio vindkooperativ i Sverige som tillsammans har över 20 000 medlemmar. Andelen kooperativ vindkraft har hållit i sig under de två decennier som gått sedan det första bildades och vindkraften började byggas ut i Sverige och ligger fortfarande kring tio procent nu när utbyggnaden till slut börjat ta ordentlig fart. Boken uppdaterad januari 2012


Vindkraft på lantbruk​

​​Tore Wizelius. Handbok för lantbruk. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Vindkraften är en lantbruksnäring. Vinden är en naturresurs, som kan skördas precis som en åker. Likaväl som ett lantbruk kan investera i en skördetröska för att skörda det som växer i jorden, kan det investera i ett vindkraftverk som skördar vindens energi, och utvidga jord- och skogsbruk med vindbruk.

En stor del av de vindkraftverk som finns installerade idag står på mark som ägs av lantbrukare. På Gotland, liksom i Västergötland och Skåne, finns det också många lantbrukare som äger sina egna vindkraftverk, både på egen mark eller på mark som arrenderas. Boken uppdaterad jan 2012


Wind Power Projects (ENG) - Theory and Practice

​​Tore Wizelius, Routledge, London, 2015. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Wind power is developing rapidly, in terms of both the number of new installations and in interest from stakeholders including policy-makers, NGOs, research scientists, industry and the general public.Unlike the majority of other texts on wind power, which are written primarily for engineers or policy analysts, this book specifically targets those interested in, or planning to develop, wind power projects.Having outlined wind power basics and explained the underlying resource and technology, the author explores the interactions between wind power and society, and the main aspects of project development, including siting, economics and legislation.


Lokal ägd Vindkraft

​​Tore Wizelius. Handbok för kommuner. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Många kommuner har spelat en viktig roll för vindkraftens utveckling i Sverige.


Falkenberg har varit en föregångare och har byggt vindkraft ända sedan början på 1990-talet. Kalmar Energi har hjälpt sina kunder att starta vindkooperativ. I Dalarna har en rad kommunala och andra bolag bildat Dala Vind AB, som projekterar och bygger vindkraft för lokalt ägande.  Boken uppdaterad januari 2012


Windpower Ownership in Sweden (ENG)  -  business models and motives

​​Tore Wizelius. Routledge, 2014 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


I boken beskrivs de olika ägarkategorier som finns inom vindkraftsbranschen i Sverige, vilka affärmodeller som används, och de olika ägarnas motiv för att investera i vindkraft. Merparten av vindkraften ägs av mindre ofta lokala vindbolag, medan den andel som ägs av Vattenfall och andra stora kraftbolag har minskat. Det osäkra stödsystem med elcertifikat som används i Sverige har dock gjort att de små lokala investerare som byggt ut vindkraften inte kommer att fortsätta att spela denna roll. 


Denna bok går att köpas i de flesta bokhandlare.


    Comprehensive Renewable Energy (ENG)

​​Ali Sayigh/Tore Wizelius


Chapter 2.15 Design and Implementation of a Wind Power Project

i volym 2 Wind Energy i Sayigh, A. Comprehensive Renewable Energy

Elsevier, Oxford, maj 2012.
Windpower Plants and Project Development (ENG)

​​Joshua Earnest & Tore Wizelius


The book Wind Power Plant and Project Development was published by PHI Learning, Delhi, in 2011. www.philearning.com


It is a large format book with all illustrations, photos and diagrams in colour. The book has 496 pages, and has been written in collaboration with professor Joshua Earnest from NITTTR - National Institute for Technical Teachers Training and Research - in Bhopal, India.

Vindform AB

Banérgatan 79 | SE 115 53 Stockholm | Sweden

Tel: +46-(0)70-650 69 83 | E-mail: tore@vindbruk.org

VAT-nr: SE556785563901


Website by haarla.se